pozar Sulin

Ok. godziny 20:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku w miejscowości Sulin. Na miejscu okazało się, iż płonie stary budynek gospodarczy dawnego PGR. W środku znajdowało się ok. 150 bel, które uległo spaleniu, niszcząc przy tym poszycie dachu wykonane z  eternitu. Nasze działania polegały na zalewaniu wodą płonącej sterty w celu zduszenia ognia. Dodatkowym utrudnieniem był brak zaopatrzenia terenu w wodę, co zmuszało do tankowania wozów w pobliskich miejscowościach.

Siły i środki:

  • JRG Łomża
  • OSP Stare Bożejewo
  • OSP Wizna
  • OSP Bronowo
  • OSP Piątnica
  • OSP Olszyny
pozar Sulin
pozar Sulin