dsc 1314

7 marca 2016 r. naszej jednostce został przekazany średni, uterenowiony samochód pożarniczy. Zastąpił on 36-letniego Stara, który do końca był w stanie gotowości bojowej. Jednak ze względu na wiek coraz częściej zdarzały się w nim awarie, co utrudniało działania ratownicze.

Podczas uroczystości przekazania i poświęcenia wozu był obecny Jarosław Zieliński, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy oraz okoliczne jednostki OSP z Wizny i Bronowa.

Wymiana wozu bojowego była konieczna ze względu na przestarzałość dotychczasowego samochodu oraz położenie przy głównej drodze, co wymusza ciągłą gotowość bojową – podkreślał minister Zieliński.

Przekazany samochód marki MAN służył do tej pory w JRG Łomża jako pierwszowyjazdowy. Brał udział m.in. w akcji przeciwpowodziowej w Sandomierzu oraz przy gaszeniu pożarów k. Moskwy w 2010 roku. Po 15 latach JRG Łomża pozyskała nowy wóz ratowniczy a ten, zgodnie ze zwyczajem został przekazany jednostce OSP, w tym wypadku była to nasza jednostka-mówił komendant Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jarosław Wendt.

Samochód ten pozwoli nam zwiększyć czas reakcji na zaistniałe zdarzenia oraz prowadzić skuteczniejsze i bezpieczniejsze działania ratowniczo-gaśnicze.

Fotorelacja