W 1997 Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Bożejewie została wciągnięta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.