Podsumowanie zdarzeń w gminie Wizna do których były dysponowane jednostki OSP w lutym 2020 roku.

 

 Dane pochodzą z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku i mają charakter orientacyjny.

Źródło: Serwis internetowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, www.straz.bialystok.pl